Водоемът за спортен риболов е част от Комплекс „Юруците“, изграден до брега на р. Въча. (площ на водоема: 430 м2). Разполага с 4 беседки, една от които е над вода с възможност за риболов и наблюдение.

Предлагаме основно следните видове риба:

 • Балканска пъстърва
 • Дъгова пъстърва
 • Сьомгова пъстърва

Уловът на пъстърва се извършва с изкуствена или естествена примамка.

За необорудваните рибари предлагаме под наем всички необходими такъми  за успешен риболов:

 1. Оборудвана въдица – 1 бр. –  3лв.
 2. Кеп – 1 бр. – 1лв.

Правила за риболов

 • Риболовецът има право да лови с различни способи и методи неограничено количество риба;
 • Риболовецът може да използва собствени стръв и такъми, както и да наеме необходимото оборудване на място;
 • Риболовът се извършва в обособените за това места;
 • Риболовът се извършва само от лица в трезво състояние;
 • Деца до 10 години могат да ловят само с придружител;
 • Всеки риболовец отговаря за здравето, сигурността и безопасността си:
 • Уловена риба, поставена в живарник се заплаща;
 • Изваждането на рибата от водата става задължително с кеп, независимо от размера й;

Забрани

 • Забранено е къпането във водоема;
 • Забранено е безотговорното отношение към рибата (грубо вадене, хващане за очи и хриле, връзване, нараняване, вдигане на рибата високо, хващане на рибата със сухи ръце и т.н.)
 • Забранено е задържането на рибa в живарниците, освен ако не бъдe закупенa!

Препоръчваме

 • Сигнализирайте на персонала при наличие на повредени риби.